Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biblioteka UM w Lublinie swoje początki bierze z biblioteki Wydziału Lekarskiego UMCS, której zbiory pod koniec 1949 r. liczyły 6000 woluminów mieszcząc się w jednym pokoju ówczesnego Zakładu Anatomii Prawidłowej. 1 stycznia 1950 r. Wydział Lekarski UMCS został przekształcony w Akademię Medyczną i tym samym Biblioteka zaczęła działać i rozwijać się w ramach nowopowstałej uczelni tworząc swoją własną, odrębną historię.
Początkowo księgozbiór składał się kolekcji darów m.in. od: Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Ministerstwa Oświaty, Związku Lekarzy Polskich w Londynie, Funduszu im. Stefana Grota-Roweckiego w Paryżu. Później włączono do jej zbiorów dary z Koła Naukowego Medyków oraz Lubelskiego Towarzystwa Lekarskiego, wśród których znalazło się wiele cennych pozycji z historii medycyny XVIII i XIX. W 1951 r. Biblioteka została przeniesiona do pomieszczeń w znajdującym się w  lokalu przy ul. Królewskiej, a w 1958 r. do nowego lokum w części budynku przy ul. Pstrowskiego 12 (obecnie Peowiaków). Ostateczną siedzibą biblioteki okazał się budynek po dawnej fabryce obuwia przy ulicy Szkolnej 18, gdzie przeniesione zostały wszystkie działy Biblioteki oraz cały, poza księgozbiorem studenckim, rozproszony zasób wydawnictw ciągłych i zwartych oraz zbiorów specjalnych.

Od 1991 r. rozpoczął się proces komputeryzacji Biblioteki, początkowo ograniczający się jedynie do jednostanowiskowego dostępu do bibliograficznej bazy danych Medline. Dzięki zorganizowaniu lokalnej sieci komputerowej (1994 r.) objął on swym zasięgiem całą Bibliotekę, a w końcu przez uzyskanie dostępu do Internetu (1995 r.) Biblioteka miała zapewnioną łączność ze światowymi zasobami informacyjnymi, w tym także z innymi bibliotekami naukowymi w kraju i na świecie. Kolejnym krokiem było zainstalowanie w wersji sieciowej zintegrowanego systemu bibliotecznego PROLIB (1996 r.), pozwalającego na całkowitą automatyzację procesu bibliotecznego, współpracę z innymi bibliotekami medycznymi i szybszy dostęp do informacji o zasobach poprzez katalog on-line – OPACWWW.

 

Źródło: http://www.bg.umlub.pl