Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej

Powstanie i rozwój Biblioteki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wkrótce po jego powołaniu (23 października 1944 roku) rozpoczęto tworzenie Biblioteki. Biblioteka Główna UMCS wraz 20 bibliotekami specjalistycznymi tworzy system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Swe zbiory udostępnia zarówno studentom i pracownikom własnej i innych uczelni, jak również wszystkim mieszkańcom Lublina, wypełniając zadania naukowej biblioteki publicznej.
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została utworzona i jest rozwijana w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS. Obejmuje: cyfrowe kopie zbiorów stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych powstałych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, kopie innych podręczników i materiałów ocenianych jako niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, cyfrowe wersje różnego typu publikacji dotyczących Lubelszczyzny.

 

Źródło: bg.umcs.lublin.pl, dlibra.umcs.lublin.pl