Ośrodek " Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" jest instytucją kultury, która w swoich programach edukacyjnych buduje tożsamość kulturową Lublina i Lubelszczyzny. Od 2002 roku tworzy portal internetowy "Leksykon Lublin - Pamięć Miejsca" mający na celu gromadzenie informacji dotyczących dziedzictwa kulturowego Lublina i Regionu Lubelskiego.  

W ramach działalności ośrodka utworzono w 2003 roku pierwszą wersję Biblioteki Multimedialnej, w której są gromadzone i prezentowane obiekty cyfrowe dotyczące historii, kultury, sztuki Lublina i regionu lubelskiego, a także szeroko pojętej edukacji i animacji kultury oraz materiały dokumentujące działalność ośrodka. Obiekty cyfrowe zgromadzone w bibliotece są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, animatorskich i artystycznych Ośrodka. Jednym ze sposobów realizacji tego celu są internetowe aplikacje multimedialne tworzone z wykorzystaniem zasobów biblioteki.

Aplikacje multimedialne tworzone z wykorzytaniem materiałów zgromadzonych w bibliotece cyfrowej umożliwiają:


Pracownicy ośrodka tworzą również multimedialne hasła w których wykorzystują materiały cyfrowe zgromadzone w bibliotece cyfrowej, najciekawsze przykłady takich opowieści to:

 

Źródło: teatrnn.pl/