Miasto Zamość

Miasto Zamość jest czwartym pod względem powierzchni miastem w województwie Lubelskim, jego powierzchnia wynosi 30,5 km2. Miasto założone zostało w 1580 roku przez Jana Zamoyskiego, kanclerza wielkiego koronnego. Zaprojektowane zostało przez włoskiego architekta Bernardo Morando i stanowi wybitne osiągnięcie późnorenesansowej europejskiej myśli urbanistycznej. Układ urbanistyczny śródmieścia z zespołem ok. 120 zabytków architektury został zaliczony do zabytków o najwyższej wartości artystyczno-historycznej w skali światowej. Uznany za pomnik historii wpisany został w 1992 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

To właśnie w Zamościu powstała trzecia w Rzeczypospolitej uczelnia wyższa - Akademia Zamojska, do której przybywali studenci i profesorowie z całej Europy. Zamość był miejscem pokojowego współistnienia różnych narodowości i religii, między innymi Ormian, Żydów Sefardyjskich, Greków, Włochów czy Niemców. Współczesny Zamość liczy około 70 tys. mieszkańców i jest jednym z miast - liderów województwa lubelskiego.

 

 Źródło: www.zamosc.pl