Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pierwsze zbiory dla powstającej Biblioteki zgromadzone zostały przez Polonię piotrogrodzką już w roku 1918. Bardzo dynamiczny rozwój Biblioteki datuje się od roku 1948.  Biblioteka, po przeniesieniu do nowej siedziby, uzyskała strukturę organizacyjną podobną do innych bibliotek uniwersyteckich. Gromadząc literaturę z zakresu dyscyplin naukowych reprezentowanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stała się jednocześnie centralną biblioteką w Polsce w zakresie religioznawstwa, teologii i filozofii chrześcijańskiej. Jej zbiory wzrosły przez ten czas ponad ośmiokrotnie i osiągnęły na przełomie lat 1975/1976 niemal 700.000 jednostek (w tej liczbie było ponad 36,5 tysiąca starodruków). Biblioteka udostępniała wówczas 2.822 tytuły czasopism bieżących, w tym - 1.641 czasopism zagranicznych. Przez następne 22 lata (1976 - 1997)  zbiory zostały niemalże podwojone (wzrosły o blisko 591.000 jednostek).
Obecnie Biblioteka przeżywa kolejny etap swojego rozwoju: komputeryzacja zmienia jej wewnętrzną strukturę i ułatwia dostęp do zasobów, zaś rozbudowa zmienia architektoniczny wyraz jej gmachu, powiększając powierzchnię przechowywania zbiorów i ich udostępniania.
Zbiory udostępniane są w siedmiu czytelniach, w których łącznie przygotowane jest 310 miejsc dla czytelników. W poszczególnych czytelniach są w stałej dyspozycji odpowiednie księgozbiory podręczne. Czytelnie wyposażone są również w specjalistyczne katalogi i bazy danych. Biblioteka posiada także czytelnię wirtualną, umożliwiającą dostęp do czasopism on-line.

Źródło:  www.bu.kul.pl