Lider - Gmina Lublin

Lublin, nazywany stolicą wschodniej Polski, jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po tej stronie Wisły. Bogata historia oraz położenie w wielokulturowym tyglu stanowią o jego szczególnych walorach. Znalazło to swoje szczególne odbicie w różnorodnej architekturze, topografii, a także wpłynęło na jego rozwój społeczno-kulturowy. Te wszystkie cechy stanowią o niezwykłym kolorycie lokalnym naszego miasta, czyniąc go niezwykle atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale także filmowców, którzy z pewnością znajdą tu wiele inspiracji do realizacji swoich projektów. Atutem Lublina jest położenie geograficzne, leży on bowiem na pograniczu Wyżyny Lubelskiej, Polesia i Podlasia, niedaleko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Lublin jest także największym ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce. Młodych ludzi przyciągają na lubelskie uniwersytety niepowtarzalny klimat, ceniona kadra oraz różnorodność kierunków kształcenia: od technicznych, przez medyczne, po humanistyczne i artystyczne. Na kilku cieszących się renomą uczelniach publicznych i w zdobywających prestiż niepublicznych szkołach wyższych studiuje blisko 100 tys. osób, nie tylko z Polski. Ponadto Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, w którym jeżdżą trolejbusy. Pozostałe dwa miasta mogące pochwalić się tą atrakcją to Tychy i Gdynia.

 

Gmina Lublin jako lider projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" jest odpowiedzialna za ogólną koordynację i zarządzanie projektem pod względem rzeczowym i finansowym.
Gmina Lublin odpowiada również za:
•    opracowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego, a po jego ostatecznym zatwierdzeniu do dofinansowania podpisanie umowy o dofinansowanie;
•    sprawną realizację projektu;
•    sprawozdawczość, monitoring i rozliczenia finansowe z Instytucją Pośredniczącą w ramach projektu;
•    obsługę księgowo-finansową projektu;
•    przekazywanie uczestnikom projektu informacji dotyczącej bieżącej, rzeczowej i finansowej realizacji projektu;
•    trwałość projektu w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od daty jego zakończenia;
•    przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.

Wykonalność instytucjonalną gwarantuje doświadczenie Gminy Lublin, która wielokrotnie w przeszłości realizowała podobne przedsięwzięcia finansowane ze środków zewnętrznych. Gmina jest merytorycznie, finansowo oraz organizacyjnie przygotowana do poprawnego i terminowego przeprowadzenia inwestycji.
Środki finansowe w wysokości niezbędnej do współfinansowania inwestycji będą zabezpieczone w budżecie Gminy Lublin i Partnerów. Zadanie ma charakter publiczny i niekomercyjny. Pod względem merytorycznym osobą sprawującą nadzór nad wdrożeniem inwestycji jest Prezydent Miasta Lublin. Za utrzymanie rezultatów projektu po okresie realizacji będzie odpowiedzialny Prezydent Miasta Lublin wraz z Partnerami.

 

Źródło: www.lublin.eu