Użytkownicy projektu – LBW

U większości partnerów i uczestników projektu zostaną uruchomione systemy lokalnych bibliotek cyfrowych, których zadaniem będzie przechowywanie, indeksowanie oraz udostępnianie danych cyfrowych. Zadaniem Gminy Lublin będzie udostępnienie serwerowni, w której zostanie uruchomiony centralny system kopii bezpieczeństwa danych, a także kluczowy element systemu LBW, czyli system indeksujący zasoby z różnych źródeł i pozwalający na intuicyjny sposób wyszukiwania danych i uzyskiwania dostępu do nich. W serwerowni Gminy Lublin znajdzie się także nowoczesny portal-mutiwyszukiwarka prezentujący dane i organizujący dostęp do wybranych zasobów zwany dalej Centralnym Portalem Indeksującym (CPI). Portal będzie indeksować i linkować wszystkie zasoby cyfrowe uczestników projektu. Portal pozwoli użytkownikom przeszukiwać kompletne zasoby bibliotek cyfrowych — zarówno kolekcje fizyczne jak i zbiory elektroniczne — poprzez jeden punkt dostępu i otrzymać jedną, wspólną listę wyników, posortowaną zgodnie z rankingiem relewancji. Wyszukiwarka portalu LBW pomoże rozwijać, zawężać i konkretyzować wyniki wyszukiwania oraz zaproponuje „inteligentnie” filtry, podpowiedzi i sugestie. Ponadto system będzie umożliwiał wprowadzanie przez użytkowników własnych deskryptorów (tzw. tagów), ocenianie i pisanie recenzji. Uprawnieni użytkownicy po zalogowaniu się będą mieli dostęp do półki elektronicznej, gdzie będzie istniała możliwość zachowania wyników swoich wyszukiwań, gromadzenia bibliografii itd. System korzystający z wbudowanych mechanizmów i deskryptorów zindeksuje metadane z wielu niewspółpracujących ze sobą i często niekompatybilnych systemów (jak np. Virtua, Prolib, MAK, SOWA, Patron, dLibra i różnego rodzaju bazy danych) stosowanych w bibliotekach.

Zindeksowane zostaną:
• katalogi lokalne,
• zasoby bibliotek cyfrowych,
• lokalne bazy danych (w tym bibliograficzne),
• zakupione zewnętrzne bazy danych (dostępy do komercyjnych baz danych),
• wykorzystywane przez partnerów projektu zasoby Open Source,
• inne zasoby cyfrowe partnerów np. repozytoria wydawnictw i czasopism uczelni oraz dokumentów urzędowych.