„Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyły się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" warsztaty pt. „Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”, adresowane do nauczycieli-bibliotekarzy szkół Lublina i Lubelszczyzny. Organizatorami spotkania były następujące instytucje i stowarzyszenia: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin i Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednym z poruszanych w czasie spotkania tematów były kwestie prawne w kontekście korzystania z różnego rodzaju dostępnych źródeł wiedzy, w tym jak korzystać zgodnie z zapisami licencji z zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W warsztatach uczestniczyło 37 osób. Warsztaty prowadzili: Łukasz Kowalski (Brama Grodzka - Teatr NN) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodnicząca Akademickiego Koła SBP w Lublinie).

 

LBW 12345