XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

W dniach 16-18 września odbyła się w Bydgoszczy, Toruniu i Pelplinie XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych pt. „Piśmiennicze dziedzictwo medycyny” (https://xxxviipkbm.umk.pl/pages/main_page/), w czasie której przedstawiono m.in. referat pt. „Rys sztuk leczenia, czyli historyczne zbiory medyczne w zasobach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej” autorstwa Anastazji Śniechowskiej-Karpińskiej i Renaty Birskiej, z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W wystąpieniu zaprezentowano historyczne zasoby medyczne każdego z Partnerów Projektu oraz promowano Lubelską Bibliotekę Wirtualną, jako jeden z serwisów oferujących badaczom historii medycyny i księgoznawcom dostęp do unikalnej literatury źródłowej.

 

um

6. Międzynarodowy Kongres „Biblioteka jako fenomen kultury”, 16-17 października 2019 r.

W dniach 16-17 października 2019 r. w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku odbył się Międzynarodowy Kongres „Biblioteka jako fenomen kultury” (http://conference.nlb.by/fenomen2019/eng/). W wydarzeniu tym brali udział przedstawiciele różnego typu bibliotek z Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Niemiec, Azerbejdżanu, Ukrainy, Kirgistanu i na zaproszenie Biblioteki Białoruskiej w Mińsku – z Polski. W sesji plenarnej wystąpienie w języku rosyjskim dotyczące "Roli wojewódzkiej bibliotek publicznej w sieci na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego" wygłosiła Joanna Chapska (WBP im. H. Łopacińskiego). W wystąpieniu tym pojawiły się informacje o LBW jako jednym z elementów współpracy między bibliotekami. W części pt. „Biblioteki elektroniczne i zasoby elektroniczne”, Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) wygłosiła wystąpienie pt. „The Lublin Virtual Library as an example of the cooperation of various types of libraries in digitalisation and access to library digital collections”, w całości poświęcone Projektowi pt. “Lubelska Biblioteka Wirtualna”. Kongres był współorganizowany m.in. przez Instytut Polski w Mińsku, który sfinansował uczestnictwo bibliotekarzy polskich w tym wydarzeniu.

 

str

„Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyły się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" warsztaty pt. „Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej”, adresowane do nauczycieli-bibliotekarzy szkół Lublina i Lubelszczyzny. Organizatorami spotkania były następujące instytucje i stowarzyszenia: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych SBP Odział Lublin i Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednym z poruszanych w czasie spotkania tematów były kwestie prawne w kontekście korzystania z różnego rodzaju dostępnych źródeł wiedzy, w tym jak korzystać zgodnie z zapisami licencji z zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. W warsztatach uczestniczyło 37 osób. Warsztaty prowadzili: Łukasz Kowalski (Brama Grodzka - Teatr NN) i Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przewodnicząca Akademickiego Koła SBP w Lublinie).

 

LBW 12345

To już 4 lata ...

19 maja 2019 roku mijają 4 lata od powstania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

W 2015 roku miało miejsce jej oficjalne otwarcie.

Liczba publikacji jaka pojawiła się w zasobach wynosi dziś ponad 206 tysięcy, liczba czytelników przekroczyła już 150 tysięcy, a liczba wyświetleń wyniosła ponad 3 miliony.

Zasoby biblioteki wciąż się powiększają a liczba czytelników stale rośnie.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim czytelnikom oraz instytucjom współpracującym ! 

Zapraszamy do korzystania z Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej !

lbw.lublin.eu

 

LBW URODZINY 4

Trzy lata od powstania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej............

19 maja 2018 roku minęło 3 lata od uruchomienia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

Zasoby Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej powiększyły się przez ten czas do ponad 188 tysięcy publikacji i wciąż uzupełniane są o nowe pozycje.

Liczba odwiedzających wyniosła przez ten okres blisko 96 tysięcy, a liczba wyświetlonych stron ponad 1,5 miliona.

Na przestrzeni tego okresu odbyły się dwie konferencje promujące i prezentujące Lubelską Bibliotekę Wirtualną.

Od grudnia 2017 roku zasoby LBW zostały wzbogacone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dęblinie, która dołączyła do LBW jako nowy uczestnik Projektu.

Z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina jaki miał miejsce w roku 2017, Partnerzy - Założyciele Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej postanowili przyłączyć się do obchodów tego wielkiego święta, przedstawiając wspólną kolekcję związaną z Lublinem.

Informacje na temat Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej ukazywały się zarówno w prasie, internecie, jak i telewizji.

Wiele instytucji, szkół, bibliotek zamieściło na swoich stronach internetowych nasz logotypy i linki do multiwyszukiwarki.

 

Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy !

 

Zapraszamy do korzystania z Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej lbw.lublin.eu

 

infografika LBW 2018

 

 

I Konferencja Naukowo-Historyczna

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, odbyła się I Konferencja Naukowo-Historyczna pod hasłem

 

„HISTORIA NASZEGO MIASTA W CYFROWYM WYMIARZE”.     

 

Na Konferencji miało miejsce uroczyste i oficjalne podpisanie umowy uczestnictwa  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie w Projekcie "Lubelska Biblioteka Wirtualna". W wyniku zawartej umowy w Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została utworzona Kolekcja "CYFROWA HISTORIA DĘBLINA". Kolekcja powstała w Pracowni Historyczno-Regionalnej powołanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie. Gromadzić będzie dokumenty historyczne związane z Dęblinem pochodzące ze zbiorów własnych Biblioteki oraz prywatnych, przez co wzbogaci zasoby Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.     

                                                                                           

Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie Pani Dagmara Jarosz, która poprowadziła tę konferencję. Przybyłych gości uroczyście przywitała Pani Beata Siedlecka Burmistrz Miasta Dęblin wraz z Panem Tadeuszem Sławeckim Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Podczas konferencji wysłuchaliśmy wystąpień Partnerów Projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" oraz zaproszonych gości.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w Konferencji.

 

 

logochdmbpbw-1512391297

 

 

 

 

20171205 11424720171205 114234

 

 

 

 

700 obiektów cyfrowych w LBW na 700-lecie Lublina

Z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Lublina, Lubelska Biblioteka Wirtualna pragnie upamiętnić to wydarzenie, tworząc kolekcję pod nazwą:

 

 " 700 obiektów cyfrowych w LBW na 700-lecie Lublina "

 

Partnerzy - Założyciele Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej postanowili przyłączyć się do obchodów tego wielkiego święta, przedstawiając wspólną kolekcję związaną z Lublinem. W bibliotekach cyfrowych ukażą się materiały i publikacje nawiązujące do Lublina i jego historii, z dostępnością dla wszystkich czytelników. Wszelkie informacje o tym, jak przebiega proces digitalizacji i udostępniania zbiorów do publicznej domeny, będą systematycznie znajdowały się na Facebooku, jak i na naszej stronie internetowej.

 

Chcemy udostępnić 700 najciekawszych publikacji związanych z Lublinem i w ten sposób uczestniczyć w promocji naszego miasta, związanej z obchodzonym w 2017 roku Wielkim Jubileuszem. Zachęcamy do śledzenia naszej akcji i korzystania ze zbiorów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

 

www.lbw.lublin.eu

 

 
Zbiory "700 lat miasta Lublin" dostępne pod linkami:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Książnica Zamojska

Teatr NN

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

Liczba publikacji: 1444

                                                    

 

 


lbw-800x600700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBW

lbwcos

 

 

Pierwszy rok działalności LBW

             Dziś mija rok od oficjalnego otwarcia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Dokładnie 19 maja 2015 roku uruchomiona została multiwyszukiwarka, dzięki której każdy może bezpłatnie skorzystać ze zdigitalizowanych części zasobów bibliotek w regionie. Jest ona dostępna dla wszystkich, bez konieczności logowania się, także na urządzeniach mobilnych. Portal umożliwia czytanie przez internet książek i czasopism, studiowanie dokumentów, oglądanie map i fotografii.

            Przez ten rok zasoby Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej zwiększyły się do ponad 150 tysięcy publikacji. Zanotowaliśmy ponad 420 tysięcy wyszukiwań w naszych multiwyszukiwarkach. Wciąż wzbogacamy naszą bibliotekę nowymi pozycjami. Staramy się, by były one dla Państwa ciekawe i interesujące.

          Informacje o naszej bibliotece można było uzyskać z prasy, jak również obejrzeć w regionalnej telewizji. Odbyła się Wojewódzka Konferencja, mamy facebooka, prowadzona jest strona internetowa, na której znajdą Państwo wszelkie aktualne informacje, a także te z okresu tworzenia Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Wiele instytucji wsparło nas umieszczając na swoich stronach internetowych nasz logotyp oraz link do multiwyszukiwarki LBW.

             Dziękujemy i zachęcamy Państwa do odwiedzania i korzystania z naszej biblioteki pod adresem :

www.lbw.lublin.eu

Dziękujemy za udział w konferencji wojewódzkiej "Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w zasobach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej"

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Partnerzy projektu "Lubelska Biblioteka  Wirtualna":


-Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
-Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
-Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
-Gmina Lublin
-Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
-Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
-Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
-Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

 

serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji w dniu 20.04.2016 roku, która odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Podczas konferencji mieliśmy zaszczyt wysłuchać wystąpień Partnerów Projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" i zapoznać się z ich udziałem w tworzeniu wirtualnej biblioteki. Partnerzy LBW zaprezentowali swoje własne osiągnięcia w zakresie najważniejszego zadania projektu jakim była digitalizacja zbiorów, prezentując najciekawsze okazy i unikatowe zbiory. Na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli znajdą Państwo krótką relację fotograficzną z tego wydarzenia.

 

Zapraszamy do korzystania z Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej dostępnej pod adresami: lbw.lublin.eu oraz biblioteka.lublin.eu.

Wojewódzka konferencja 'Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny w zasobach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej'

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i partnerzy projektu LBW zapraszają nauczycieli: biblioteki szkolnej, przedmiotów humanistycznych i zainteresowanych na konferencję, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. godz. 10.00 - 14.00 WBP Narutowicza 4.

 

lscdn logoWBP lbw-800x600Organizatorzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i partnerzy projektu 'Lubelska Biblioteka Wirtualna' -  Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego oraz Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN' . 

 Cele Konferencji:

  • Zapoznanie uczestników z projektem ‘Lubelska Biblioteka Wirtualna’.
  • Pokazanie specyfiki dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny.
  • Pogłębienie więzi z kulturą Lubelszczyzny poprzez kształcenie tożsamości regionalnej w środowiskach szkolnych. 
  • Upowszechnienie cennych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu.

Program Konferencji:

Otwarcie Konferencji.

'Lubelska Biblioteka Wirtualna - nowa sieć biblioteczna regionu lubelskiego' - Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie).

'Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny i Kresów Wschodnich w Bibliotece Cyfrowej KUL' - Barbara Zezula (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II).

'Biblioteka Cyfrowa KUL - młodsza siostra Biblioteki Uniwersyteckiej KUL' - Małgorzata Augustyniuk (Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

Przerwa.

'Nauka - kultura - społeczeństwo. Zasoby cyfrowe Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lubelskiej Bibliotece Wirtualnej' - Bogusław Kasperek (Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).

'Zasoby Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - slalom pomiędzy potrzebami użytkowników a zapisami prawa autorskiego' - dr Anastazja Śniechowska-Karpińska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).

'Digitalizacja księgozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich' - Danuta Kawałko (Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego).

'Cyfrowe opowieści o Lublinie i Lubelszczyźnie' - Joanna Zętar, Łukasz Kowalski (Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN).

Rejestracja elektroniczna na Konferencję nr 646

Lubelska Biblioteka Wirtualna

 W dniu 3.08.2015 roku została podpisana umowa między Partnerami Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (LBW), która reguluje zasady współpracy Partnerów-Założycieli na czas funkcjonowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
W ramach prac projektowych przygotowano i udostępniono ponad 7,5 mln skanów, są to najcenniejsze dokumenty piśmiennicze regionu lubelskiego, głównie starodruki, druki XIX-wieczne, czasopisma. Projekt LBW został zakończony, ale digitalizacja zbiorów Partnerów Projektu wciąż trwa, a Partnerzy sukcesywnie wprowadzają zeskanowane zasoby do swoich bibliotek cyfrowych, tworzących całość jako Lubelska Biblioteka Wirtualna. Są one dostępne dla wszystkich czytelników na całym świecie bezpłatnie na platformie multiwyszukiwarki LBW: lbw.lublin.eu oraz biblioteka.lublin.eu.


Od momentu uruchomienia naszej multiwyszukiwarki, czyli od połowy maja 2015 r., zanotowaliśmy już ponad 30 000 wejść na stronę LBW, nie licząc korzystania z indywidualnych multiwyszukiwarek każdego z partnerów, gdzie liczba wyszukiwań przekroczyła już 82 000.
Jesteśmy przekonani, że Lubelska Biblioteka Wirtualna przyczyni się do rozwoju intelektualnego społeczeństwa i dostarczy Państwu bardzo interesujących i ciekawych materiałów.
Zapraszamy do odwiedzania multiwyszukiwarki i korzystania z zasobów Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej, jak i odwiedzania strony internetowej LBW, na której będziemy zamieszczać aktualne i przydatne informacje nt. funkcjonowania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
Zamierzamy też włączyć wszystkich obecnych i przyszłych czytelników LBW w proces i kierunki rozwoju tego przedsięwzięcia. Informacje na ten temat zamieścimy na stronie LBW w najbliższym czasie.